Joensuun kaupunkikeskustayhdistys

Kaupunkikeskustateko 2013

Jarmo Tihmala

Joensuun keskustan osayleiskaavaan liittyvä liikennesuunnitelmana on poikkeuksellisen laaja ja käsittelee liikennettä ja katuverkkoa sen lukuisilta näkökulmilta ymmärrettävästi ja perusteellisesti. Liikenneinsinööri Jarmo Tihmalan Joensuun keskustan liikennesuunnitelma on erinomainen ja kattava. Katuverkko, pyörätieverkosto, kävelykeskustan laajentuminen, pihakadut ja erityisesti monet ruutukaavan kiertoliittymät ovat suunnitelman keskeisiä ansioita. Jarmo Tihmala teki työnsä omana diplomityönään, vähäeleisesti ja liikenteen monia osa-alueita määrätietoisesti ja havainnollisesti tarkastellen. Liikennesuunnitelmaa havainnollistavat lukuisat valokuvat, havainnepiirrokset ja kartta-aineisto.


Vuoden 2013 palkintolaatta


Pekka Piiparinen

Joensuun keskustan osayleiskaavaan liittyen Pekka Piiparinen on tehnyt arvokkaan ja kattavan selvityksen Kulttuuri- ja rakennushistoriallisista rakennuksista. Selvityksen kohteina oli niin valtakunnallisia, seudullisia, paikallisia arvokkaita yksittäisiä rakennuksia. Kohteita oli satoja ja työtä ohjasi sitä varten perustettu ohjausryhmä. Yksittäisiä rakennuksia oli 360 kpl ja miljöö kohteita 320. Selvityksen ulkopuolelle jääneistä yli 800 kohteesta on lisäksi mukana tekijän oma arvio.

Pekka Piiparinen toteutti laajan työn johdonmukaisesti, helppolukuisesti ja kauniisti. Kaikki kohteiden valokuvat, lukuun ottamatta ilmakuvia, ovat hänen valokuvaamiaan. Selvitys työ oli myös Pekka Piiparisen väitöskirja.


Vuoden 2013 palkintolaatta


Kuvia palkintojenjakotilaisuudesta