Joensuun kaupunkikeskustayhdistys

Kaupunkikeskustateko 2016

Toimitusjohtaja, Kauppaneuvos Pertti Korhonen

Tämän kertainen kaupunkikeskustateko palkinto voisi aivan hyvin olla myös elämäntyöpalkinto.

Niin merkittävästi palkittava on vaikuttanut työllisyyteen ja yritteliäisyyden tukemiseen Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa vuosikymmenten ajan. Suurin osuus Kiitoautojen omistajana ja toiminnan kehittäjänä.

Onneksi v. 2012 Kiitoautot myytiin saksalaisille ja Joensuu sai uuden kaupunkikeskustatoimijan, voitaisiinko sanoa ns. omasta porukasta. Emoyhtiö jatkoi kuljetusyhtiön kiinteistötoimintaa. Toimintaa, joka keskittyi nyt pääasiassa kiinteistöjen rakentamiseen, jalostamiseen ja vuokraamiseen.

Oli siis aika ryhtyä kaupunkikeskustan kehittäjäksi. Tämä on ollut Joensuun etu! Torin eteläpuoleinen osa ydinkeskustaa suorastaan kutsui aloittamaan. Palkittavan myötävaikutuksella kävelykadun pysäköintitalo sai uuden elämän. Nyt taloa korotettiin kahdella kerroksella ja rakennus korjattiin kaupunkikeskustaan ja kävelykadulle soveltuvaksi terveysalan toimitaloksi. Pysäköintitalo sai uudet omistajat ja uuden mahdollisuuden.

Palkittavan vuosikymmeniä osoittama kotipaikkakiintymys näkyy monella tavalla. Hankkeissa työllistetään paikallisia voimia, ja uuden toimialan myötä nyt erityisesti rakennusalalla. Tällainen toiminta on yleisesti ottaen melko harvinaista mutta hänelle itsestään selvä, ensisijainen lähtökohta.

Ihmisenä palkittava on vaatimaton, mieleenpainuva, nöyrä ja lämminsydäminen. Tasavallan presidentti myönsi hänelle 2015 Kauppaneuvoksen arvonimen.


Vuoden 2016 palkintolaatta 1


Kiinteistö- ja sijoitusjohtaja Esko Torssonen

Tilat suunnitellaan yhdessä! Tällainen tiivis kumppanuusajattelu on leimallista toiselle tänä vuonna palkittavalle. Kävelykadun pysäköintitalon täydennysrakentaminen tätä myös erinomaisesti ilmentää.

Kiinteistöosuuksia onkin hankittuna jo seuraavaa, aina vaan merkittävämpää kaupunkikeskustarakentamista varten ja luonnollisesti Joensuun torin eteläpuolelta. Kävelykadun molemmin puolin olevat kiinteistöt ovat nyt palkittavan kiinteistö- ja sijoitusjohtajan pitkän tähtäimen visio kaupunkikeskustan kehittämiselle.

Joensuun Ykkös-Paikoituksen kiinteistön hankkiminen, korottaminen ja korjaaminen olivat tavoitteita, joita voi pitää haastavina, mutta joihin hän rohkeasti tarttui. Toimessa ei kuitenkaan rakenneta vain kaupunkikeskustaa vaan muitakin julkisia palvelupisteitä mm. posti logistiikkakeskus Käpykankaan teollisuusalueella.

Tämän vuosikymmenen alussa tehty sydänoperaatio sai palkittavan hiljentämään vauhti. Keskittyminen kiinteistötoimintaan teki työelämästä seesteisempää. Esikoistyttären syntyminen teki palkittavasta onnellisen isän 53 vuotiaana. Elämä oli seesteisempää myös siviilissä. Kaupunkikeskusta on saanut hänessä ahkeran ja osaavan kiinteistötoimijan, jonka ajattelumaailmassa on entistä enemmän tilaa muille ihmisille ja ymmärrykselle omasta ympäristöstämme. Tästä monipuolista osaamisesta saamme kaupunkikeskustassa kuulla vielä paljon. Toinen palkittava on tunnettu, edellisen palkitun tunnollinen ja luotettava työpari.


Vuoden 2016 palkintolaatta 2


Kuvia palkintojenjakotilaisuudesta